Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.
Laadittu 13.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä 

Pargas Snickeri – Paraisten Puutyö Oy Ab
Slipvägen 8
21600 Pargas
Puh. 02 458 0070

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Pargas Snickeri – Paraisten Puutyö Oy Ab
Ari Adolfsson
info(at)paraistenpuutyo.fi
Puh. 02 458 0070

3. Rekisterin nimi 

Pargas Snickeri – Paraisten Puutyö Oy Ab:n asiakas-/yhteistyö-/viestintä-/markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Pargas Snickeri – Paraisten Puutyö Oy Ab:n olemassa olevien asiakas/yhteistyöyritysten ja yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tilaamien palvelujen tuottamiseen, sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksissa.

Henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, uutisten ja muiden ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä markkinoinnin ja sähköisten palvelujen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot; puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet. Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esim. verkkosivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja erilaisissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle ja ainoastaan niille, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti henkilöllisyytensä todistamalla ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti henkilöllisyytensä todistamalla ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön henkilöllisyytensä todistamalla tiedon korjaamiseksi.